Nagrade govore hiljadu reči!

Kvalitet Vode Vrnjci doživeo je međunarodnu afirmaciju. Ponosni smo na to!

Svest o potrebama potrošača motivisali su nas da uvedemo standarde koji Vam garantuju kvalitet.

Fabrika “ Voda Vrnjci “ a.d. od 07.11.2006. poseduje serifikate kojima potvrđuje da je uspostavila i da primenjuje:

  • SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM prema standardu SRPS ISO 9001 : 2008, za oblast: flaširanje mineralne vode i proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića
  • SISTEM UPRAVLJANJA HIGIJENOM uključujući HACCP - ANALIZA OPASNOSTI I KRITIČNE KONTROLNE TAČKE , za oblast: flaširanje mineralne vode i proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića

Pored ova dva sertifikata, “Voda Vrnjci “ a.d. ima izdate sertifikate:

  • OQS certificate - sertifikat austrijske sertifikacione kuće za kvalitet
  • IQNet international certification network – sertifikat međunarodne organizacije sertifikacionih tela za kvalitet

Sertifikati:

Ono što mi pokrećemo u Vama

Poverenje
Dajemo reč da ćemo gasiti žeđ
Prijateljstvo
Potrošač, to je naš partner za čije ideje imamo sluha
Svest
Znamo da smo samo mali deo zajednice u kojoj svi živimo