Kompanija se gradi od temelja

Naš temelj su ljudi. Pre procesa rada, radimo na stvaranju zdrave, radne atmosfere jer je motivisan čovek efikasniji od onog koji stvari samo odrađuje.

Filozofija otvorenih vrata

Naša tehnologija, kao i naše poslovanje, transparentni su. Važno nam je da budemo predstavnici drugačije kulture poslovanja, dosledne i čiste, kao voda. Poslovni napredak ne podrazumeva samo sticanje i korist, nego i razvoj svesti o čoveku i radu, koji ga je stvorio.

Iza kulisa, ili kako se flašira voda

Da li znate koliko se boca napuni za 1 sat?

LINIJA ZA PUNJENJE PET BOCA PET I

U kompaniji je od 1997. godine. Duvaljka je poreklom iz francuske kompanije "Sidel", a oprema za punjenje i pakovanje proizvoda iz nemačke kompanije "KHS". Za 1h napuni 4 500 boca od 2 litre. To je 9.000 litara! Ista linija, koju mahom koristimo za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića, za 60 minuta napuni 6.000 boca od 0.5 litara.

LINIJA ZA PUNJENJE PET BOCA PET II

Kupljena je 2000. godine. Duvaljka je poreklom iz francuske kompanije "Sidel", a oprema za punjenje i pakovanje proizvoda iz nemačke kompanije "KRONES". Ova linija se uglavnom koristi za punjenje gazirane, blago gazirane i negazirane Vode Vrnjci. Boce od 2 litra puni brzinom od 10.000 boca na sat, a za isto vreme napuni 13.000 boca od pola litre!

LINIJA ZA PUNJENJE STAKLENIH BOCA

Koristi se isključivo za punjenje gazirane i negazirane Vode Vrnjci u povratnu i nepovratnu staklenu ambalažu. Nabavljena je 2004. godine od kompanije "KRONES". Linija ima dva programa punjenja: boce od 1 litra puni kapacitetom od 16.000 boca na sat, a boce od 0.25 ili 0.33 litara – 10.000 na sat!

LINIJA ZA PUNJENJE BALONA

Linija za punjenje vode u PET ambalažu – balon od 6L je kapaciteta 2.400 jedinica negazirana vode na čas!

OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA

Kompanija poseduje i sirupanu ( 2005. GOD., WAN DER MOLEN) za pripremu i proizvodnju, osvežavajućih bezalkoholnih pića sa šećerom ili sa kombinacijom šećera i zaslađivača.

Kako sačuvati sve dragocene sastojke?

Voda VRNJCI koja stiže do Vas je voda koju nam je poklonila priroda. Savremena oprema, znanje i tehnoloija, uz automatizovani proizvodni proces, čini da voda sa izvora do potrošača dolazi nepromenjenog sastava.

Minerološki sastav vode na izvoru odgovara sastavu flaširane Vode Vrnjci. Tehnološki se deferizacijom otklanja samo gvožđe i naknadno dodaje ugljendioksid.

Kvalitet svih naših proizvoda se ispituje svakodnevno, po smenama, u internoj fizičko–hemijskoj i mikrobiološkoj laboratorijij. Osim internog ispitivanja, u zavisnosti od vrste i obima traženih analiza, uzorci naših proizvoda se šalju i u eksterne, ovlašćene, odnosno akreditovane laboratorije.

Ono što mi pokrećemo u Vama

Poverenje
Dajemo reč da ćemo gasiti žeđ
Prijateljstvo
Potrošač, to je naš partner za čije ideje imamo sluha
Svest
Znamo da smo samo mali deo zajednice u kojoj svi živimo