Voda Vrnjci a.d.

Kneza Miloša 162
36210 Vrnjačka Banja, Srbija
Telefon: +381 (0) 36 612 500
+381 (0) 36 612 505
Faks: +381 (0) 36 612 501

Uvoznici i distributeri:

Crna Gora:

SL Montenegro d.o.o.
Vuka Karadžića bb
81400 Nikšić
Telefon: +382 68 846 000

Bosna i Hercegovina:

Adepto d.o.o.
Skendera Kulenovića
93 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 325 930

Frutela d.o.o.

Branka Popovića 41 b
78000 Banja Luka
Telefon: + 387 51 378 082

OMAN:
UPDI(United Pillars and Development)

Al Khuwair Business Center
Office No 209
Muscat
Telefon: +968 244 84976/86

MAKEDONIJA:

Samanta Ltd.
Kacanicki pat 264,Vizbegovo
1000 Skopje
Telefon: +389 22 600 077

Kontakt forma