Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.
Tuesday, 10. july 2012.
Scroll table left or right
File name Format Size Download
ODGOVORI_NA_POSTAVLJENA_PITANJA_AKCIONARA_ZA_GODISNJU_SKUP_TINU_80136.pdf pdf
2.15 Mb Download
Zapisnik_sa_redovne_godisnje_skupstine_akcionara_odrzane_dana_29_06_2012_godine_55064.pdf pdf
908.58 Kb Download