Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara 09. maj 2018.
Wednesday, 09. may 2018.
Scroll table left or right
File name Format Size Download
Detaljne_informacije_u_vezi_sa_pravima_akcionara.pdf pdf
108.44 Kb Download
Formular_ pojedinacno_punomocje.doc doc
66.50 Kb Download
Formular_generalno_ punomocje.doc doc
51.50 Kb Download
Formular_glasacki_listic_za_glasanje_ u odsustvu.pdf pdf
67.37 Kb Download
Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d.- Vrnjačka Banja.pdf pdf
1.20 Mb Download